Névváltozások a Tátrában

2006. június elsejétől egy régi tévedést hivatalosan is korrigáltak: a szlovák nyelvű névhasználatban minden "Český" nevű helyet "Ťažký"-ra neveznek át a Magas-Tátrában.

Illetve nem is át, hanem vissza: ezeknek a helyeknek az eredeti elnevezése "cešky" volt, ami a gorálok (a Szepesi-Magurán élő népcsoport) nyelvén "nehezet" jelent. Ezt értette félre Albrecht Sydow porosz geográfus, és ő már mint "böhmische" (cseh) hivatkozott rájuk. Ez a névhasználat átkerült aztán a magyar nyelvbe is.

A szlovákoknál már korábban is volt próbálkozás az eredeti elnevezés visszaállítására, de a csehszlovák időkben a baráti cseh népre való tekintettel ez elmaradt, egészen idáig.

Az ügyről megkérdeztem a Magas-Tátra négynyelvű földrajzinév-tárának készítőjét, Futó Endrét. Ő is helyesnek tartja a változást, természetesen már a névtárba is felvette. Rövid cikkemnél jóval alaposabb írását a témáról itt olvashatjátok. A magyar nevekre vonatkozóan leírja, hogy " A magyar gyakorlatban Komarnicki Gyula: A Magas-Tátra hegyvilága c. hegymászókalauza főként a Cseh- kezdetű elnevezéseket használja a Rejtett-torony-csorba kifejezés kivételével. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban működő tárcaközi Földrajzinév-bizottság döntése szerint a magyar névhasználatban a Rejtett- típusú elnevezések ajánlottak."

A hír a TatryBLOGon  

  

Posted In