A hegymászás szabályai

Mielőtt bárki mászni kezdene a Magas-Tátrában, nem árt, ha megismeri a szabályokat, nehogy rosszul járjon:

Hegymászó, sziklamászó és síalpinista korlátozások a Tátrai Nemzeti Parkban

Az eperjesi Kerületi hivatal 1/1999 számú a Tátrai Nemzeti Park látogatási rendjéről szóló rendeletének 8 számú melléklete:

A.
HEGYMÁSZÁSRA, SZIKLAMÁSZÁSRA ÉS SÍALPINIZMUSRA KIJEJÖLT HELYEK A TÁTRAI NEMZETI PARKBAN

1. A Tátrai Nemzeti Park (TANAP) területén szabadon lehet hegymászó és sziklamászó tevékenységet folytatni a következő helyek kivételével:
a) Jávor-völgyi-Siroka (Széles-hegy) (Javorinská Široká) tömbben a Békás-hegy (Žabí vrch javorový) ÉNy-i orma, Rovinki-völgy (Rovienky), Poduplaszki-Marmota-völgy (Svišťová dolina) és a Poduplaszki-völgy (Bielovodská dolina) zárlatával északról valamint a Nagy-Békás-csúcs (Veľký Žabí štít) - Cseh-tó (České pleso) - Kacsa-völgyi-vízesés (Hviezdoslavov vodopád)- Litvor-tó (Litvorové Pleso)- Rovátka (Prielom) vonallal délről meghatározott területen. (A korlátozás nem vonatkozik a Cseh-tavi-völgy (Česká dolina) megközelítésére a Cseh-tavi-patak (Český potok) mentén valamint december 21 és március 20 közötti időszakban a Kis-Molnár (Malý Mlynár) tömbjére a Molnár-hágón (Mlynárovo sedlo) való lejövetel esetén),
b) Karó-tavi-völgy (Kolová dolina) minden oldalkatlannal és fallal; a Fekete-tavi-völgy (Čierna dolina javorová) ÉK-i része délről a Jávor-völgyi-Fekete-patak (Čierny potok) és a Fekete-tavi-tornyok (Snehový veží) gerince határral. (A korlátozás nem vonatkozik a Jég-völgyre (Ľadová dolinka) ha oda a Kis-Tar-pataki-völgyből (Malá Studená dolina) a Jég-völgyi-csorbán (Ľadové sedlo) át a Fekete-tavi-tornyokat (Snehový veží) észak felől megkerülve jutunk be),
c) Bélai-Tátra (Belianske Tatry),
d) Hunfalvi-gödör (Huncovská kotlinka), a Nagy-Morgás (Veľká Svišťovka) délkeleti részével,
e) Blásy-völgy (Slavkovská dolinka), sziklafalakat beleértve egészen a Gránátfal-padig (Granátová lávka),
f) Stólai-völgy (Száraz-völgy) (Štôlska dolina) északról az Oszterva-Koncsiszta (Ostrva - Končistá)gerinccel, délről a piros jelzésű Felső-turistaúttal (Magisztrálé) határolva,
g) Kriván tömbje minden gerincével és környező völggyel (Nefcer-völgy, Katlan-völgy, Rút-szakadék, Hátsó-Handel-völgy, Száraz-völgy) (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), északkelet felől a Hrubo-gerinc (Hrubô) valamint kelet felől a Furkota-tornyok (Prostredná Furkotská veža, Furkotská veža) és Zerge-hát (Kozí chrbát) vonalig. (A korlátozás nem vonatkozik december 21 és március 20 közötti időszakban a Kriván-vállon (Rameno Kriváňa) történő mászásra, ha a beszállást a Furkota-hágón (Furkotské sedlo) keresztül közelítjük meg),
h) Nyugati-Tátra (Liptói-Tátra) (Západné Tatry) összes természetvédelmi területe.

2. Síalpinizmusra kijelölt útvonalak
a) Nagy-Tar-pataki-völgy (Veľká Studená dolina) a Hosszú-tavi-háztól (Zbojnícka chata) a Metélőhagymás-tavak (Sivé plesá) katlanán a Vörös-torony-hágóba (Priečne sedlo), innen a Kis-Tar-pataki-völgybe (Malá Studená dolina) lévő Téry-házhoz (Téryho chata), tovább a Macska-torony (Mačacia veža) alatt a Téry-horhoson (Baranie sedlo) és a Nagy-Papirusz-völgyön (Veľká Zmrzlá dolina) keresztül a Zöld-tavi-házig (Chata pri Zelenom plese),
b) Mlinica-völgy (Malom-pataki-völgy) (Mlynická dolina) Fátyol-vízeséstől (Skok) a Szoliszkó-nyeregig (Soliskové sedlo) és ugyanezen az útvonalon vissza, esetleg a nyereg átlépésével lefelé a Szoliszkó-menedékházig, (Chata na Solisku) majd onnan a lesiklópályán lefelé,
c) Zsiari-menedékháztól (Žiarska chata) kiindulva a Zsiari-völgyben (Žiarska dolina) a Nagy- és a Kis-Zavrat (Malý závrat),
d) Vápenyica - Cservenyec - Babki - Nagy-Kopa - Priehyba- nyereg (Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba),
e) Szpálena-völgy (Spálená dolina)
f) Szpálena-lesiklópálya - Szalatin-völgy (zjazdovka Spálená - Salatínska dolina).

B.
HEGYMÁSZÓ ÉS SZIKLAMÁSZÓ TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA

1. Hegymászó tevékenységet csak a nemzeti hegymászó szövetségekben tömörült hegymászók végezhetnek.
2. A hegymászók bejuthatnak a magashegyi terepre letérve a jelzett turistaútról vagy tanösvényről illetve használhatják ezeket az időszakos korlátozások idején is de csak II. vagy magasabb nehézségi fokozatú hegymászóút beszállásához és úgy, hogy a választott út természetvédelmi szempontból a lehető legkíméletesebb. Önálló célként kitűzhető II. nehézségi fokozatú vagy nehezebb gerinctúra is kivéve a Kopa-hágó (Kopské sedlo)- Fehér-tavi-csúcs (Jahňací štít) és a Nagy-Morgás-hágó (Sedlo pod Svišťovkou) - Késmárki-csúcs (Kežmarský štít) gerincszakaszokat. I. és II. nehézségi fokozatú túrák nyári időszakban csak szükség esetén és lejövetelre engedélyezettek, valamint téli időszakban december 21. - március 20. között mindkét irányban, ha a terepen téli hegymászó kiképzés folyik.
3. A hegymászók kötelesek maguknál tartani nemzeti szövetségük által kiadott érvényes igazolványányukat és kérésre a terepen a természetvédelmi hatóságok munkatársainak, a Tátrai Nemzeti Park természetvédelmi őrséggel megbízott munkatársainak valamit természetvédelmi őröknek bemutatni. Hegymászó tanfolyamon résztvevő kezdő hegymászókat, ha még nem rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, hegymászó oktató kísérje.
4. Szálláshelyen kívüli éjszakázás nem engedélyezett. Szervezett hegymászócsoportoknak rendelkezésre a poduplaszki-völgyi (Bielovodská dolina) (hegymászó táborozóhely, amely teljesítmény-orientált hegymászótevékenységnek van fenntartva, tehát nem a nagyközönségnek. Igényesebb többnapos túrákat (pl. a főgerinc téli bejárását, stb.) előre jelenteni kell a Tátrai Nemzeti Park igazgatóságának.
5. Túrára induló hegymászók kötelesek a szálláshely vagy a táborozóhely túrakönyvébe bejegyezni a tervezett túra irányát és célját. Ha megadják a visszatérés várható időpontját is, akkor ezen időpont 6 órával történő meghaladása egyben a hegyi mentőszolgálat felé beavatkozási kérelmet is jelent. Szervezett utaknál a túravezető a visszatérés tervezett időpontja elmúlásakor köteles a túra további résztvevőivel a hiányzó kötélcsapat keresésére indulni.
6. Az 1-5 pontokban felsoroltak értelemszerűen a sziklamászásra is érvényesek.

C.
SÍALPINIZMUS SZABÁLYOZÁSA

1. Síalpinista tevékenységet csak a nemzeti hegymászó szövetségekben tömörült hegymászók (továbbiakban síalpinisták) végezhetnek.
2. A síalpinista bejuthat a magashegyi terepre letérve a jelzett turistaútról vagy tanösvényről illetve használhatják a ezeket az időszakos korlátozások idején is de csak a túra kiindulópontja elérése érdekében. A síalpinista tevékenység engedélyezett december 21 - április 15 között, kedvező hóviszonyok esetében és akkor, ha nem volt bejelentett lavinaveszély.
3. Egy területen naponta maximum 30 síalpinista tevékenykedhet.
4. A túrára induló síalpinista megfelelő módszerrel (személyesen, telefonon, rádióadóval) köteles legkésőbb a túra kezdetének napján tervezett túráját a Tatrai Nemzeti Park igazgatóságának bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell nevét valamit a túra útvonalát és időjárásfüggő lehetséges változatát, valamint meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 3. pontban megadott korlátot nem lépte-e át.
5. A síalpinista köteles magánál tartani nemzeti szövetsége által kiadott érvényes igazolványányát és kérésre a terepen a természetvédelmi hatóságok munkatársainak, a Tátrai Nemzeti Park természetvédelmi őrséggel megbízott munkatársainak valamit természetvédelmi őröknek bemutatni.

(Forrás: http://vysoketatry.com/tanap/vmnhorolezectvo/hu.html)